– Anh sẽ phải đốỉ phó với cuộc điều tra cùng lúc vối niềm hối hận dân tộc thái

Phải đợi. Tôi bắt đầu thấy đờ đẫn. Thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng. Cô ta bộc lộ ý nghĩ của mình một cách chậm rãi :
r Anh là người đầu tiên đặt vấn đề hôn nhân vối tôi. Anh hãy thề là anh thật sự muôn lấy tôi làm vỢ đi !
-Thật! ýịl – Anh thể đi !
-Tôi thề!
I Anh đảm bảo là không. dĩ nhiên vối điêu kiện, đúng là vối một điểu kiện.

là em phái kiên nhản đội chờ.

Tôi không có ý niệm gì về thòi gian phong tục cưới hỏi của người việt lâu hay phong tục cưới hỏi của người việt mau cả. Sau khi mất I ích bao nhiêu lâu thì ngựời ta có thê coi như đà chết ? Tôi không rõ. – Tôi sẽ đợi trong một thời gian cần thiêt. Này, Eric, anh nói xem.

anh có phải là kẻ thừa kê của vợ anh không ?
– Theo tôi biết thì không. Rất may là tôi đã chẩng muốn một chút dân tộc kinh gì dân tộc kinh cua cải của nàng cả.

Chỉ mong giữ lây cương vị của tôi trong Công ty của nàng và ở tại Mỹ. Vậy thôi. – Thế còn hối hận ? Anh có hôi hận không ?
– Có chứ, tôi suy nghĩ về chuyện đó nhiểu lắm chứ. Biết làm dân tộc thái sao được ! Đó dân tộc thái là sôtiền định.

– Anh sẽ phải đốỉ phó với cuộc điều tra cùng lúc vối niềm hối hận. Hổi hận, không phải là chuyện dễ thỏ lắm đâu. – Tôi sẽ khắc phục, rồi sẽ chậm rãi, nhẹ nhàng bắt đầu một cuộc sông mới. Rồi, trong một chuyên đi nào đó, tôi sẽ tình cờ” gặp em.

Post Comment