Browse: Đào tạo – Tuyển sinh
Đào tạo - Tuyển sinh

Làm việc Act. Các sinh viên của Rennes 2 phiếu chống lại việc phong tỏaTrà chanh quán

Thứ trachanhquan.net Tư trưa đã tổ chức một cuộc họp Trà chanh quán chung mới của sinh viên Rennes 2. Một phần lớn đã bỏ phiếu chống ngăn chặn các trường đại học, vào đêm trước của một cuộc biểu tình mới 284 phiếu bầu cho và 386 phiếu chống việc ngăn chặn các trường…

Continue Reading