Browse: Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Phóng sự về bệnh sỏi mật

Sỏi mật thường bị nhầm thành sỏi thận. Đó là vì mọi người không thường nghe hay bị mắc phải sỏi mật.Để xét độ nghiêm trọng thì ngang nhau, nhưng hiện nay mọi người phải co cách nhìn khác về sỏi mật. Phóng sự đề cập đến bệnh sỏi mật lên lên cảnh báo với…

Continue Reading