Chúng tôi được đặt bên trong lối Presidio trên đường nokia 8800

tắt của Lake Street, ở phía nam nokia 8800   Richmond / Sea Cliff của Presidio.Một khi bên trong lối nokia 8800   vào, tiến tới các dấu hiệu dừng lại ở phía trước của bệnh viện y tế công cộng. Ở bên phải của bệnh viện là một ống khói cao, đó là Arion Press, xây dựng năm 1802. Rẽ phải khi có dấu hiệu dừng lại vào Wedemeyer và theo con đường lên và xung quanh bên trái, nơi mà nó trở Hays Street. Bãi đậu xe có sẵn ở phía trước tòa nhà chúng tôi và xung quanh công viên nhỏ trên Brown Street và Belles Street

nokia 8800

Đi về hướng tây trên đường California đến mười lăm Avenue, rẽ phải và tiếp tục qua Hồ Street, nhập Presidio, và tiến hành như trên. Từ phía Bắc: Từ quốc lộ 101: Sau khi Gate Bridge vàng lấy Nineteenth Avenue / Công viên Presidio Boulevard lối thoát; tại ngã tư đầu tiên sau khi lần lượt phải vào đường hầm Lake Street, phải lên mười lăm Avenue, nhập Presidio, và tiến hành như trên. Từ phía Nam: Hãy Nineteenth Avenue bắc đến đường California. Rẽ phải vào California, trái lên Funston Avenue, trái lên Lake Street, vượt qua mười chín Avenue, rẽ phải lên mười lăm Avenue, và tiến hành như trên. Giao thông công cộng:Từ phía đông hay tây: Đi bất kỳ của các tuyến xe buýt sau đây và nhận được off tại trạm Park-Presidio: 1-California, 2-Clement, hoặc 38-Geary.Đi bộ đến mười bốn Avenue, đi bộ bắc qua các lối đi bộ vào Presidio tại thứ mười bốn Avenue và Lake Street, và tiến hành như trên. Từ phía bắc hay phía nam: Đi xe buýt tuyến 28-Nineteenth Avenue, và xuống ở bến phố California. Đi bộ đến mười bốn Avenue, đi bộ bắc qua các lối đi bộ vào Presidio tại thứ mười bốn Avenue và Lake Street, và tiến hành như trên.

Post Comment