Chương trình nghị sự rõ ràng của phe đối lập tại Quốc hội my talking tom

Caracas, 04 Tháng một 2016 .- Đúng như my talking tom  dự đoán tại thời điểm lệnh tối cao của cách mạng,  Hugo Chavez,các đảng đối lập trong Quốc hội (vẫn là đa số hoặc không) thực hiện một chương my talking tom  trình nghị sự để phá hoại chính phủ và tất cả những người họ thực hiện các chính sách có lợi cho người dân.

my talking tom

“Đó là giai cấp tư sản adeco-copeyana giờ có ý định đểtiếp nhận các Quốc hội …  đi bộ tại nói rằng họ có một chương trình nghị sự lập pháp phổ biến ah! Ai là họ sẽ đánh lừa với câu chuyện đó? Nếu Hướng dẫn bật tắt âm thanh khi chơi My Talking Tom họ đã 50 tuổi và có một đa số áp đảo trong Quốc hội và những gì được pháp luật đã được thực hiện? Vâng làm là đủ luật đúng để ủng hộ ai? Người giàu, giai cấp tư sản và chủ nghĩa đế quốc và đóng đinh 100 lần so với con dao găm của sự phản bội đến những người anh hùng của Venezuela , “Chavez, cho biết trong năm 2000.

my talking tom

Những lời của Lãnh tụ tối cao của cuộc Cách mạng dường như thích hợp hơn bao giờ hết; và cũng sẽ có nếu trong 15 Hướng dẫn chơi Mini game My Talking Tom kiếm tiền vàng năm phe đối lập ở Venezuela (trong bất kỳ bài thuyết trình và các dẫn xuất của nó) những gì ông đã làm là lấy một trái ngược với lợi ích của các con đường đất nước. Bạn chỉ phải làm một bài đánh giá về vai trò buồn họ đã làm.

Post Comment