Hoặc chia sẻ chia thay đổi cho đến khi những thứ Bà bầu bị ho

Và tất nhiên, em bé nên luôn strapped trong. Tìm hiểu những gì làm chậm hoạt động em bé của bạn – mát-xa, mềm âm nhạc, một bồn tắm ấm hoặc tìm kiếm một. Xây dựng các hoạt động quietening vào lịch trình của em bé của bạn trước khi cho ăn và ngủ lần.

Em bé bất thường. Lúc khoảng 6 đến 12 tuần, chỉ khi các trẻ sơ sinh dường như được giải quyết vào một lịch trình và trở thành. Không chỉ không họ rơi vào lịch trình của riêng họ, họ không quan tâm đến bất kỳ bạn có thể đã cung cấp. Thay vì sau đó của một em bé dẫn và để cho sự hỗn loạn của cuộc sống gia đình, hoặc dùng các reins và áp đặt.

Cả hai của bạn, nó là cần thiết để đặt ít nhất một modicum của trật tự trong cuộc sống của bạn, nhưng cố. Bạn có thể giữ một cuốn nhật ký để phát hiện ra bất kỳ gợi ý của một khung thời gian định kỳ trong ngày của. Cố gắng để truy cập bất kỳ unpredictability với dự đoán Bà bầu bị ho Bà bầu bị ho . Có nghĩa là cố gắng, càng nhiều càng tốt, làm việc tại cùng một thời gian và trong cùng một cách mỗi ngày. Y tá ở chiếc ghế đó, khi có thể, cung cấp cho phòng tắm cùng một lúc mỗi ngày, luôn luôn làm dịu bằng phương pháp. Cố gắng lên lịch Bà bầu bị sổ mũi ăn lúc khoảng cùng một lần Bà bầu bị sổ mũi mỗi ngày.

Dễ dàng thay vì buộc con vào nhiều hơn một ngày có cấu trúc. Và không mong đợi sự thật đều đặn, chỉ cần một chút ít hỗn loạn. Đêm với một em bé không đều có thể bị tra tấn, chủ yếu là vì các em bé thường không phân biệt chúng từ ngày. Để tồn tại, xác ướp và daddy có thể thay thế nhiệm vụ đêm hoặc chia sẻ chia thay đổi cho đến khi những thứ. Các em bé nghèo, khả năng thích ứng hoặc rút tiền ban đầu của bạn. Những em bé luôn từ chối Bà bầu bị cảm cúm không quen – Bà bầu bị cảm cúm mới đối tượng, con người, thực phẩm. Một số đang buồn bã bằng cách thay đổi thay đổi thậm chí quen thuộc bất kỳ loại chẳng hạn như đi từ nhà để xe. Nếu điều này nghe giống như em bé của bạn, trv thiết lập một lịch trình hàng ngày với chút ngạc nhiên.

Post Comment