Finistère. Cảnh giác củng cố sau khi các cuộc tấn công BrusselsGame avatar

Sau vụ gameavatars.net đánh bom hôm thứ Ba tại Game avatar Brussels, quận Finistère nói rằng Finistère, được tổ chức tại cảnh giác hơn.Game avatar

Sau thứ ba trong vụ đánh bom Brussels , các quận Game avatar Finistère nhớ lại rằng mức độ “tấn công cảnh báo” được duy trì trong vùng Ile-de-France và phần còn lại của lãnh thổ, các bộ Download game avatar cho điện thoại nokia phận củaFinistère, được tổ chức tại cảnh giác hơn. Các trưởng Jean-Luc Videlaine gọi toàn dân của các bộ phận để gia tăng cảnh giác, và yêu cầu đặc biệt để báo cáo với cảnh sát bất kỳ hành vi đáng ngờ bằng cách gọi 17.Sử dụng thêm cảnh giácGame avatarÔng cũng yêu cầu các lực lượng của trật tự, nhà hát Game avatar nhà quản lý, các siêu thị, các công ty vận tải công cộng, quản lý trang web nhạy cảm, cảng và các trang sân bay phải thận trọng. Một nỗ lực đặc biệt đã được yêu cầu thị trưởng để đảm bảo sự an toàn của trườngTải game avatar 2016 về điện thoại học, công trình công cộng, các cuộc biểu tình đánh dấu bởi cử tri đi bầu cao, và những nơi thờ cúng (đặc biệt là bởi vì các cơ quan Phục Sinh).

Post Comment