Lời lẽ cô khá thành thật máy rửa xe giá rẻ

Quỳnh bắt đầu gọi tôi là anh, mặc dù hai đứa chúng tôi suýt soát tuổi nhau. Tôi chọc ~~Quỳnh bắt đầu làm người lớn~~, Quỳnh chỉ cười. Đặc biệt từ ngày đó, không bắt gặp Quỳnh nổi tục nứa.

Mọi việc chưa kịp quên đi, chiến tranh lại xảy ra. Bọn Pôn Pốt đánh sang biên giới ta. Toàn trung đoàn tôi báo động cấp một.

Một buổi chiều trong nhứng ngày đó, Quỳnh vội vã đến tìm tôi. Thoạt trông, tôi đã ngạc nhiên: Quỳnh càng gầy và cao, càng đen hơn trưđc. Chúng tôi bán máy phát điện tiếp nhau vội vội vàng vàng bán máy phát điện . Quỳnh bực bội chìa cho tôi một lá thư anh đã định xé đôi thì phải. Quỳnh nói một cách cáu kỉnh:
I Thì ra ÇÔ ta xem thường mình thật. Đó là thư của Chi. Tôi máy rửa xe giá rẻ xem xong cũng căm máy rửa xe giá rẻ giận không kém Quỳnh. Người con gái Quỳnh yêu viết thư xin lỗi anh và tha thiết xin nốĩ lại quan hệ.

Lời lẽ cô khá thành thật. Cô bảo cô đã nhầm lẫn.

Anh chàng kia là người không tốt. Anh ta đã lừa dối cô máy hút bụi giá rẻ máy hút bụi giá rẻ .

Chúng tôi không nói gì thêm về lá thư này. Vì chúng tôi đã hứa với nhau sẽ không nhắc về Chi nứa. Chiến tranh giống như một ngày nhiều việc và bận rộn, khiến mọi người tạm quên đi nhứng vướng mắc riêng tư.

Post Comment