Marcel Callo ký hợp tác với FamatiVegas

Thứ ba, download game ivegas Philippe Martin, công ty Famat Giám đốc điều hành, nằm ở iVegas Saint-Nazaire và Vincent Maisonneuve, người đứng đầu của trường trung học Marcel-Callo đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong Saint-Nazaire. iVegasFamat sản xuất các yếu tố cấu thành cấu trúc chính của GE và Snecma động cơ tạo năng lượng cho máy bay Airbus và Boeing.Download ivegas về máy điện thoại nokia

Nhiều học sinh trung học đã đi vào kinh doanh này trong tập iVegas hoặc sau khi tuyển dụng. Nhưng thỏa thuận này,iVegas Famat đồngCài đặt ứng dụng ivegas cho dt ý đón Marcel-Callo của sinh viên trong đào tạo, iVegas thực tập như một phần của việc chuẩn bị cho thiết kế BTS quá trình tạo sản phẩm hay nhiều giáo viên giáo dục đào tạo về kỹ thuật sáng tạo .

Post Comment