Marsh để bát trận chung kết trên game ngoc rong online

Marsh để bát trận chung kết trên. bóng đầu tiên bảo vệ. game ngoc rong online Gully khá gần, trượt rộng và đơn độc, nhưng có một bìa ngắn bắt, một chân ngắn, một midwicket tương đối ngắn, game ngoc rong online và lật đổ. Williamson khai thác để chân vuông cho một đơn và ném trở lại vào không được ra sân.

Williamson lá, sau đó vịt một bouncer mà có lẽ chỉ đã cao ở một vị trí đứng ngực. Đủ tốt để có được xuống rất thấp bên dưới nó. Khối ra tiếp theo. Một tới. tóc Marsh của Ruffles trong gió. Nếu Hugh Grant có thể bát …

game ngoc rong online

Nhưng Hugh chắc chắn không phải Chơi ngọc rồng online apk thú vị nhất  là một Yorker, và đó là những gì Marsh sản xuất. Tốt bóng, giữ, và đó là ngày.

Bouncer từ Hazlewood, Anderson tránh né nó, sau đó bảo vệ một ngắn ra khỏi chân trở lại. Các thử nghiệm lâu đời của sự kiên nhẫn, vào cuối ngày. Một cái chân ngắn đi, một phiếu thứ ba, nhưng vẫn còn những hai người đàn ông sâu trên móc.

Anderson lá. Anderson bảo vệ.

game ngoc rong online

Hazlewood qua wicket. Bouncer. Tải game ngọc rồng online dt hay nhất hiện nay Không có cám dỗ, Anderson lắc lư.bóng cuối cùng của ngày hôm nay cho các bowler tốc độ cao lêu nghêu người trông giống như một Shrek dài. Gets cạnh dơi Anderson, nhưng nó trượt dọc theo mặt đất để trượt.

Post Comment