Suy nghĩ về tất cả các phổ biến diễn viên hài ra khỏi đó Bộ lưu điện dùng để làm gì

Suy nghĩ về tất cả các phổ biến diễn viên hài ra khỏi đó.

Mỗi diễn viên hài người thành công có một cái gì đó thực sự đặc biệt về họ. Chris Rock. Dave Chapelle. Adam Sandler. Dennis Miller. Khi bạn nghe các tên này, bạn có thể tự động hình ảnh những gì họ, những gì họ nói, và chính xác, tại sao họ làm. Đó là giá trị của bạn trong khi làm như vậy. Như là một người mới bắt đầu, nó có thể mất một vài cố gắng để tìm thấy persona chữ ký của bạn. Kiểm tra nó ở phía trước của một khán giả. Yêu cầu ups phê bình bất ups cứ nơi nào có thể.

Tinh chỉnh và tinh bộ lưu điện MAKELSAN chỉnh của bạn xuất hiện trên sân khấu cho đến khi bạnre hài lòng với bộ lưu điện MAKELSAN kết quả. Các loại khác nhau của hài hước. Hiểu rằng có rất nhiều loại khác nhau của hài hước. Biết những gì họ đang sẽ giúp bạn đào tạo cho phù hợp. Bạn có muốn cải thiện hài standup, hoặc sẽ bạn thay vì hành Bộ lưu điện dùng để làm gì động trong một bộ phim hài kịch hay một sitcom? Có Bộ lưu điện dùng để làm gì rất.

Một khi bạn hiểu loại hài mà bạn muốn làm, bạn có thể thiết lập mục tiêu và tạo ra một kế hoạch sẽ giúp bạn. Tham dự các lớp học phim hài. Như bạn sẽ sớm tìm hiểu, standup hoặc bất kỳ khác các loại hài dont đến tự nhiên. Chắc chắn, bạn có thể có tài năng nguyên, knack cho thời gian, vv.

Tuy nhiên, bạn cũng cần trợ giúp tìm hiểu về các hình thức khác nhau của hài kịch và làm thế nào để tốt nhất sử.

Post Comment