Theix-Noyalo. Các quan chức bầu đang phân phối các Bản tinTải iwin

hiệp taiiwinsmienphi.com hội báo, chương trình văn Tải iwin hóa … để đảm bảo họ đến trong hộp thư, các quan chức bầu quyết định đưa bàn tay bẩn.Tải iwin

“Chúng tôi sử dụng dựa trên các hợp đồng tạm thời của Tải iwin tám ngày để đảm bảo việc phân phối các tài liệu khác nhau, nhắc nhở Aristide Bidet, Trợ lý truyền thông. Tuy nhiên, nó bật ra rằng các tài liệu là một phần hoặc đôi khi không phải ở tất cả các phân phối. ”

” Vì nó sẽ không tốt, chúng tôi kêu gọi hội đồng với các văn bản bao quanh và đảm bảo phân phối của họ “, tiếp tục các trợ lý.3900, thành phố bản tincán bộ khu đô thị của tải dịch vụ kỹ thuật đang phục vụ các chiến dịch theixoise, trong khi các quan chức được bầu tham gia vào phần thiêu kết. “Chúng tôi làm điều này kể từ khi sáp nhập với Noyalo có hiệu quả, đó là để nói kể từ đầu năm. Trong tuần này, khoảng 3.900 bản tin thành phố Theix Noyalo-Thông tin được đưa vào hộp thư của người dân. Các bên của thị trấn lịch sử của Noyalo, phương thức phân phối đã không thay đổi.Tải iwin “Trước khi sáp nhập, các thành viên của hội đồng thành Tải iwin phố đã đảm bảo việc phân phối các

tài liệu, và do đó, nó sẽ tiếp tục,quảng cáo Aristide Chậu vệ sinh.  Các chỉ thay đổi c là bây giờ chúng ta mang tài liệu của họ đã encartonnés.

Post Comment