Chúng tôi đã say đắm hôn nhau và tình dục tư vấn hôn nhân

Hãy nhớ rằng bất kỳ mối quan hệ có thể được cải thiện, và tất cả mọi người có điểm tốt và xấu. Tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ của bạn, và tình dục cuộc sống, nếu bạn đã sẵn sàng cho điều đó. & nbsp; Làm những điều tốt hơn đã để bao gồm thảo luận về những gì đã không làm việc trong hôn nhân của bạn.

Dừng lại nếu cảm xúc của bạn quá căng thẳng, bạn luôn có thể quay trở lại sau đó. Tập trung vào những gì bạn cần để chữa bệnh. & nbsp;

Cho vợ chồng không chung thủy:

Bạn cần phải hoàn toàn trung thực, nhưng với sự nhạy cảm. Điều này mang sự lặp lại: khi bạn tiết lộ các chi tiết của infidelity tư vấn hôn nhân của bạn, tư vấn hôn nhân bạn nên được nhạy cảm và tránh. Bạn nên chứng minh cam tư vấn tình yêu đơn phương kết và kết nối cho người phối ngẫu của bạn tư vấn tình yêu đơn phương nếu bạn đang được thực. & nbsp;

Bạn cần dấu hiệu chồng có bồ phải sửa chữa và làm mới kết nối của dấu hiệu chồng có bồ bạn.

Nếu câu trả lời có thể đặc biệt là có hại, Phòng đôi vợ chồng bạn thực sự muốn nghe – đọc đoạn văn tiếp. Nếu bạn, đồ lừa đảo là không trung thực, bạn sẽ đóng góp cho aura toàn bộ tin tưởng và làm cho một tình hình xấu.

Tôi hiểu rằng bạn, đồ lừa đảo, cảm thấy bạn đang dùng một nguy cơ lớn trong tiết lộ chi tiết. Sự tôn trọng đối tác của bạn bị thương dùng một nguy cơ lớn, cũng, và là trong rất nhiều tình cảm đau đớn.

Bổ sung hướng dẫn cho một trong những người đã có chuyện bởi vì đôi khi câu trả lời là như vậy đau thương đối.

& nbsp; Dưới đây là 3 cách để đối phó với tình trạng này:

Cung cấp cho thông tin hơn trong giai đoạn, bắt. Ví dụ, câu trả lời đầu tiên có thể Chúng tôi làm chứ không phải, Chúng tôi đã say đắm hôn nhau và tình dục.

Nếu vợ/chồng bị thương bạn yêu cầu thông tin so sánh về paramour hoặc các thông tin rất có hại, bạn có thể. & nbsp; Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý để tránh so sánh bất kể đó là cách họ muốn đi. Một số câu trả lời có thể hại và tôi không muốn làm tổn thương bạn nữa hơn tôi đã có. & nbsp; Bạn có chắc chắn rằng chúng ta nên thảo luận về điều này bây giờ không?

Nếu bạn cảm thấy bạn muốn. Có những cách khác nhau để nói sự thật.

Post Comment